‘Halveer studiekosten verpleegkunde-opleidingen’

NU'91, vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden, vraagt het kabinet om collegegelden voor de hbo-v en de mbo-v voor alle studiejaren drastisch te verlagen. Op die manier hoopt de bond op een toename van het aantal leerlingen verpleegkunde, in de strijd tegen het personeelstekort.

studiekosten verpleegkunde
‘Goed om te horen dat Nederland niet langer wacht met actie tot er geen verpleegkundigen en verzorgenden meer zijn. Kabinet: begin aan de basis. Meer leerlingen moeten kiezen voor een opleiding in de zorg. Maak die keuze aantrekkelijk door het halveren van het college- en schoolgeld voor alle studiejaren. Er moet een optimaal opleidings- en leerklimaat voor zorgstudenten komen, met voldoende stageplaatsen’, schrijft NU’91 op haar site. Ook roept zij zorgopleidingen op om de studentenstops af te schaffen.

Creatieve oplossingen
Eerder al pleitte ook beroepsvereniging V&VN voor het afschaffen van de numerus fixus op een aantal hbo-v’s. De studentenstop blijft desondanks op een groot aantal hogescholen van kracht, omdat er een tekort is aan geschikte stageplaatsen. Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) adviseerde hogescholen begin dit jaar nog om de studentenstop te handhaven. De numerus fixus op de hbo-v van Fontys Hogeschool is onlangs wel afgeschaft. Veel verpleegkundige opleidingen en zorginstellingen zijn druk doende om met creatieve oplossingen toch voldoende stageplaatsen aan te kunnen bieden.

CAO
Naast de oproep tot verlaging van studiekosten wil NU’91 dat werkgevers afstappen van de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Zij gaat bij de komende onderhandelingen dan ook inzetten op categorale arbeidsovereenkomsten voor verpleegkundigen en verzorgenden. ‘Met als doel de professionele autonomie van zorgprofessionals met een verpleegkundig of verzorgend beroep te vergroten’, aldus de bond.

Hoger salaris
Vakbond FNV riep vorige week op tot hogere salarissen in de zorg, om zo de personeelstekorten het hoofd te gaan bieden. Ze betreurt het dat de 320 miljoen euro die het ministerie van VWS beschikbaar stelt voor werving van extra personeel, niet gebruikt wordt voor betere salarissen.

Bron: www.nursing.nl