Wijkverpleegkundigen denken mee over bekostiging

De NZa onderzoekt welke kenmerken van cliënten goede voorspellers zijn voor de uitgaven voor wijkverpleging. Een enquête onder 1000 wijkverpleegkundigen geeft een eerste indruk.

Kun je voorspellen hoeveel professionele hulp iemand thuis nodig heeft? En naar welke kenmerken kijk je dan? Het uitvoeren van de ADL, terminale fase, cognitieve functies, lichamelijk functioneren en ondersteuning van het sociaal netwerk zijn voor wijkverpleegkundigen de meest relevante cliëntkenmerken voor het voorspellen van de behoefte aan zorg. Dat blijkt uit de reacties van ruim 1000 verpleegkundigen in de wijk op de enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), V&VN en Maastricht University.

Nieuwe bekostiging wijkverpleging
Wijkverpleegkundigen is gevraagd welke cliëntkenmerken de zorgvraag in de wijk voorspellen. De uitkomsten van de enquête zijn het eerste resultaat in het proces om te komen tot nieuwe vormen van bekostiging voor zorg in de wijk. Dit is een belangrijk onderdeel van een wetenschappelijk traject om tot valide en betrouwbare kennis te komen over het voorspellend vermogen van cliëntkenmerken.

Enquête verpleegkundigen
In de vragenlijst zijn 35 kenmerken uit de bestaande kennis over cliëntkenmerken aan verpleegkundigen voorgelegd. Er blijkt consensus bij de verpleegkundigen over 15 kenmerken die zij als relevant beoordelen voor het voorspellen van de behoefte van cliënten aan wijkverpleging. Dat zijn onder meer ADL functioneren, terminale fase, lichamelijk functioneren, ondersteuning door sociaal netwerk, belasting mantelzorger en multi morbiditeit. Op de vraag of er buiten de 35 kenmerken in de vragenlijst, nog kenmerken zijn die ook relevant zouden kunnen zijn, konden verpleegkundigen kenmerken noemen die zij misten in de lijst. Enkelen noemden woonsituatie, psychische problematiek, zingeving, financiële situatie en culturele achtergrond van de cliënten.

Professioneel handelen
Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer toegezegd dat er een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging komt. Daarin moet de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg, de zelfredzaamheid van cliënten en het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige voorop staan. De NZa onderzoekt met de universiteiten van Maastricht, Tilburg en Utrecht, en de Hogeschool Utrecht of kennis over cliëntkenmerken de basis kan vormen voor de nieuwe bekostiging van wijkverpleegkundige zorg. De volgende stap is het toetsen van de door verpleegkundigen genoemde cliëntkenmerken aan beschikbare data.

Bron: www.nursing.nl