Hoe modern is de huisarts in zijn communicatie?

Het gebruik van e-mail en online videocontact (zoals bijvoorbeeld SkypeTM en FaceTime®) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat deze vormen van communicatie ook hun intrede doen in de huisartsenpraktijk. Toch is er anno 2016 nog grote terughoudendheid in het gebruik van deze veelbelovende, moderne technologieën.

Britse onderzoekers stuurden een vragenlijst naar 2719 huisartsen en praktijkmanagers van 421 praktijken in Groot-Brittannië om te onderzoeken welke alternatieve vormen van communicatie (anders dan face-to-facecontact) momenteel gebruikt worden in de huisartsenpraktijk. Daarnaast zoomden zij nader in op de frequentie van het gebruik.

Van 88% van de Engelse en 66% van de Schotse praktijken stuurde tenminste één huisarts een vragenlijst terug. 889 van de 2719 (33%) vragenlijsten werden ingevuld en ingeleverd. 59% van de respondenten was vrouw en 41% van de respondenten behoorde tot de leeftijdscategorie 45-54 jaar.

De meerderheid van de praktijken (66%) biedt routinematig een telefonisch consult aan. In slechts 6% is het mogelijk om een e-mailconsult te hebben. In geen enkele praktijk is het mogelijk om een online videoconsult te hebben. 21% van de praktijken bood in het verleden de mogelijkheid voor een e-mailconsult. In 10% van de praktijken bestond er in het verleden de mogelijkheid om te communiceren via online video, maar ten tijde van het invullen van de vragenlijst waren deze praktijken alweer gestopt met deze vorm van dienstverlening. 86% van de praktijken geeft aan ook in de nabije toekomst niet van plan te zijn om deze mogelijkheid aan te bieden. Dit onderzoek laat dus zien dat huisartsenpraktijken in Groot-Brittannië een grote terughoudendheid betrachten als het om het gebruik van moderne communicatiemiddelen gaat.

Bron: www.henw.org