Corine van der Landen

Corine van der Landen
Naam Corine van der Landen
Mobiel (06) 5147 1942

Quote

"Jouw loopbaanontwikkeling staat voor mij centraal!"


Welke functie heb je binnen Matchpartner en wat spreekt je daarin aan?
Manager business development. Vanuit deze functie werk richt ik mij op de ontwikkeling van detacheringsprojecten en samenwerkings- verbanden met ketenpartners binnen Zorg en Welzijn.

Hierin ga ik uit van de kracht van onze kandidaten gekoppeld aan de wensen van onze opdrachtgevers. De verbindingen tussen kandidaten en opdrachtgevers tot stand brengen, is voor mij een voortdurende uitdaging. Het proces in opdrachten en projecten monitoren, het zorgen voor meetbare gegevens en de kwaliteit waarborgen in projecten, vormen voor mij belangrijke taken, gericht op verdere ontwikkeling.

Tevens verzorg ik kwaliteitstrajecten (ISO voor de zorg), schrijf aanbestedingen en subsidie-aanvragen voor onze opdrachtgevers en geef met een team binnen Matchpartner succesvol invulling aan outplacementtrajecten. Werk dat gericht is op ontwikkeling en duurzame samenwerking met zowel onze kandidaten als opdrachtgevers, maken mijn werk tot een dagelijkse uitdaging, waar ik veel plezier aan beleef.

Hoe zie jij de markt waarin je bemiddelt?
Door alle actuele, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen is de zorg en welzijnsmarkt steeds dichterbij de re-integratie- en gemeentemarkt komen te staan. Dit vereist een innovatieve manier van denken en een multidisciplinaire, procesmatige aanpak.

Door te denken in de krachtenbundeling van expertise, kunnen wij vanuit Matchpartner met onze professionals veel betekenen binnen jeugdzorg/jeugdrecht/gemeente/re-integratie/verzuim. Onze gezamenlijke drive is om met elkaar professionele zorg aan clienten te besteden.

Wat kenmerkt Matchpartner volgens jou?
Matchpartner is hét kwaliteitsbureau binnen de arbeidsbemiddeling in Nederland. Het onderscheidend vermogen is dat onze werkwijze zich kenmerkt door de persoonlijke aanpak, het kwaliteitsdenken én het feit dat wij binnen de diverse branches re-integratie - gemeentemarkt - verzuim - zorg - welzijn en commerciele arbeidsbemiddeling, specialist zijn.

Onze consultants hebben concrete ervaring in het werkveld en gezamenlijk vormen wij een krachtig team. Wij werken mens- en resultaatgericht en zorgen ervoor dat zowel onze kandidaat als onze opdrachtgever ons ervaren als kwaliteitsbureau.

Social networks

Bekijk mijn LinkedIn profiel Volg Matchpartner op Twitter