Particuliere armoedebestrijding rukt op

Hans Bekkers 16 okt 2018 9 reacties

Het aantal mensen dat aanklopt bij particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven als de Voedselbank en de Vakantiebank in hun gemeente is tussen 2013 en 2017 met achttien procent gestegen. Dat constateert Stichting Armoedefonds, dat vandaag op Wereldarmoededag de resultaten presenteert van een onderzoek naar trends binnen lokale armoedebestrijding in Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde in haar rapport Armoede en Sociale Uitsluiting begin dit jaar dat er in 2016 een totaal van 590.000 van de ruim 7,2 miljoen huishoudens moest rondkomen van een laag inkomen; 8,2 procent van de Nederlandse bevolking. Laag is maandelijks netto 1030 euro voor een alleenstaande en 1940 euro voor een paar met kinderen.

Bijstand

Pas dit jaar zou volgens het CBS het aantal mensen dat moet rondkomen van een laag inkomen dalen naar 7,9 procent van de bevolking. Een deel van die mensen zoekt hulp op gemeentelijk niveau bij de overheid, zoals via de regeling individuele bijzondere bijstand of de individuele inkomenstoeslag. Een ander deel zoekt hulp bij particuliere armoedebestrijders. Gemeenten zien die organisaties volgens de Stichting Armoedefonds steeds vaker als partner, vooral bij de uitvoering.

Sociale thema’s

Stichting Armoedefonds is de grootste organisatie in Nederland die nationaal geld ophaalt en verspreidt onder lokale private armoedebestrijdingsinitiatieven. Er worden organisaties ondersteund als de Vakantiebank, No Budget restaurants, de Voedselbank en lokale afdelingen van Stichting

Leergeld.

Naast de stijging van de totale hulpvraag constateerden de onderzoekers van Panteia dat het onderzoek in opdracht van de Stichting Armoedefonds uitvoerde, nog iets anders opvallends; de toename deed zich vooral voor bij organisaties die zich bezighouden met sociale thema’s, zoals het aanbieden van vakantietrips voor minder bedeelden of het organiseren van maaltijden in de wijk voor mensen die eenzaam zijn.

Langdurige armoede

Opvallend is verder dat 46 procent van de hulpvragers een jaar of langer als klant aan een particuliere hulpinstantie blijft verbonden. Eerder dit jaar constateerde het CBS al dat er ondanks de toenemende economische groei een stijging van de kans is om als huishouden langdurig in de armoede te belanden.

BronBinnenlandsbestuur.nl